Kishuszár Vágta 2017

kishuszar

Kaposvári Vágta

Kishuszár Vágta Előfutam

Versenykiírás és Versenyszabályzat

A verseny neve:          Kaposvári Vágta, Kishuszár Vágta Előfutam

A verseny fajtája:       síkverseny

Időpontja:                   2017. augusztus 27.

Helyszíne:                   Kaposvár, Keceli bejáró - Meistro Lovastanya

Nevezési díj:               30.000 Ft/fő/ló

Díjazás:                      Az első helyezett indulási jogot nyer a Nemzeti Vágta Kishuszár versenyére.

A helyezettek serleget kapnak, és tárgyjutalomban részesülnek.

Versenyrendező:         Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület

Tisztségviselők:

A futamok probléma mentes lefolyását, szakképzett és gyakorlott versenybírók biztosítják.

Technikai feltételek:

A verseny távja: 1,5 kör, 650 m

A versenypálya ovális, és 12 méter széles

Talaja: fellazított földes

Melegítő pálya: 100 m kör és egyenes szakasz

Talaja: füves

Rendező fenntartja magának a jogot a jelen verseny kiírás megváltoztatására.

A verseny menete:

A futamok résztvevői az előre kisorsolt számú rajthelyről, álló helyzetből startolnak. A start rajtgumi segítségével történik. A futam bal kézre zajlik, futamonként legfeljebb négy lovas indul. A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni. A lovasok a versenypálya teljes területét igénybe vehetik a futam során, a lovak és egymás testi épségét nem veszélyeztetve. A futam győztese az a páros, aki a versenytáv teljesítése után elsőként halad át a célvonalon. A verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el. A végső sorrendet célfotó segítségével állapítja meg a versenybíróság.

Lovak elhelyezése: a lószállítók részére külön kialakított a közönségtől elzárt parkoló részen.

 

A verseny ideje alatt a rendezőbizottság orvosi (mentőautó), állatorvosi, állatmentő és patkolókovács szolgálatot biztosít.

A verseny résztvevői:

Lovasok: 

A versenyen induló lovas 10 és 16 év közötti (2001. január 1. és 2007. december 31. között született) gyermek lehet, aki vagy magyar állampolgár vagy határon túli magyar nemzetiségű. A versenyen és az Elővágtákon történő indulásához szülői beleegyezési nyilatkozat melléklete minden esetben szükséges. 

Lovasok felszerelése:

Saját felszerelés: fekete csizma, gerincvédő (a Versenyrendezőség által elfogadott hosszú, a teljes gerincet védő típus), három ponton rögzített lovagló kobak, védőszemüveg használata engedélyezett.

Rendező biztosítja: lovagló dressz, ami huszárruhát mintázó jelmez.

Sarkantyú és lovaglópálca használata tilos!

Lovak:

Minden nevező lovas bármilyen fajtájú és nemű, 4 éves (születési év: 2013.) vagy idősebb lóval részt vehet. Maximális kis póni méret 138 cm (patkóval). A versenyrendező a pónimérés jogát fenntartja. Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán a lovak azonosításában a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének hivatalos területi felügyelői is közreműködnek. Az első 2017. évi Elővágta megrendezésétől kezdve a Nemzeti Vágta döntőjével bezáróan a futamokban részt vett vagy nevezett lovaktól bármikor vér, illetve DNS minta vehető a ló azonosságának megállapítása céljából. A pozitív vizsgálati eredmények kézhezvételét követően a ló-lovas páros a versenyből utólag, az eredményhirdetés után is kizárható, és/vagy a további versenyzéstől eltiltható. Amennyiben a Versenyszabályzat és Versenykiírás szándékos megsértésének gyanúja felmerül, mind a nevező, mind a lovas az adott versenyből azonnal kizárásra kerül, továbbá az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán való versenyzéstől határozatlan időre eltiltható. Egy lovas egy lovat nevezhet. Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán a lovak indulási jogáról a mindenkori versenybíróság elnöke dönt, akinek döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Abban az esetben, ha az Elővágtára vagy a Nemzeti Vágtára benevezett lónak a versenybíróság nem ad indulási jogot, úgy a nevező tudomásul veszi, hogy semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel sem Lovas-Show Kft.-vel, sem partnereivel szemben. Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán a kancák 6 hónapos vemhességtől az ellés utáni 6. hónap utolsó napjáig nem versenyezhetnek. A fenti szabályok igazolását a Versenybíróság kérheti a tulajdonostól.

Állategészségügyi feltétel:

Ló útlevél, melynek tartalmaznia kell:

       1. Ló influenza elleni vakcinázás igazolását (alapimmunizálás:

              első oltás, majd 21-92 napon belül második oltás, utána

              mindig 6 hónapon belül emlékeztető oltás, +/- 21 nap).

2. Évente a fertőző kevésvérűségről szóló, egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati eredmény igazolását

Lovak felszerelése:

kantár, angol nyereg (nem galopp, sem western nyereg! – a Nemzetközi Lovas Szövetség három olimpiai szakágában elismert és használható nyereg az angol nyereg!), számtakaró (a rendező biztosítja). Egyéb lovas felszerelés: lábvédők, martingál, nyeregalátét használható. Szügyhám használata kötelező. Patkósarok az Elővágták során használható, a Nemzeti Vágtán nem! Szemellenző használata tilos. A felszerelés sérülést nem okozhat!

A verseny ideje alatt a rendezőbizottság orvosi (mentőautók), állatorvosi, állatmentő és patkolókovács szolgálatot biztosít.

Kisegítő személyzet:

minden nevező lovas mellé 1 fő lóápolót és 1 fő csapatvezetőt kell regisztrálni, akiknek jelenléte kötelező a verseny folyamán. A lovakhoz tartozó személyek ellátásáról nevező gondoskodik.

Parkolás:

A lószállítók részére külön parkoló áll rendelkezésre. 

Óvás menete:

Érvényes óvást a versenyigazgatónál a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 50.000,-Ft. pénzletéttel együtt írásban kell megerősítenie 10 percen belül a versenyirodán. Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszajár. Elutasított óvásnál az 50.000,-Ft ővási díj a Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesületnél marad, melyről készpénzfizetési számlát állít ki az óvást benyújtó részére. 

A verseny lebonyolítása:

Előfutam sorsolása:

A verseny előtt legalább 2 órával, nyilvánosan, történik, melyre a nevezők meghívást kapnak. Minden futam rajtszáma megegyezik az előfutamban kisorsolt hellyel.

Érkezés:

Minden nevező és az általa nevezett ló megérkezése a versenyre 2017. augusztus 27. 730

Helyszín: Kaposvár, Keceli bejáró – Meistro Lovastanya.

Minden - a versenyben, a bemutatón - résztvevő lónak az érvényes lóútlevelelét az irodában le kell adnia. A csapatvezetők ugyanitt akkreditálják csapatukat, átveszik a versenyszabályzatot, karszalagokat és a versenyruházatot.

Technikai értekezlet:

Kötelező tájékoztató a lovasok és a csapatvezetők részére

Állatorvosi vizsgálat:

A lovaknak az előre kiadott sorrendben kötelező állategészségügyi és regisztrációs vizsgálaton és marmagasság mérésen kell részt venniük. Minden lovat kantárban, saját lovasa kell, hogy felvezessen. Szükséges a lovas személyi azonosító okmánya és a ló érvényes útlevele.

A rendező semmilyen balesetért, sérülésért, a lovakban, illetve a felszerelési tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállal!

A verseny lebonyolítása a jelen Versenykiírás 1. sz. mellékletét képező Versenyszabályzatban foglaltak szerint történik.

Jelentkezés és információ 

mobil:             +3630/216-8528

e-mail:            meistro@t-online.hu
Versenyszabályzat

E versenyszabályzat a 2017-es Nemzeti Vágta Elővágtáit és a Budapest, Hősök terén rendezett Nemzeti Vágta síkversenyek lefutását szabályozza, és kiegészíti a Nemzeti Vágta Versenykiírásában foglaltakat.

Start

1.      A lovak bemutatása után a verseny résztvevői a lóápolók vezetésével lépésben a startzónába vonulnak a segédstarterek irányításával, a segédstarterek „startzónába” történő felszólítására.

2.      A startzóna a startvonaltól visszafele 5 méterre kezdődő, a pálya teljes szélességével megegyező 10 méter hosszúságú szakasz.

3.      A startzónában a segédstarter további utasításáig a versenyzők a belső korláttól növekvő, kisorsolt startszám szerinti sorrendben köröznek.

Amikor a versenyzők a startzónában tartózkodnak, a starter zászlaját jól látható módon a feje fölé emeli, ezzel jelezve, hogy a start elkezdődött.
5.      Amennyiben az összes versenyző a startzónán belül tartózkodik, a segédstarter „figyelem, felvezetők a lovakat elengedik” felszólítására a lóápolók a lovakat menetirányba állítják, majd a lovakat elengedik.

6.      Ezután a résztvevők – immár a lóápolók segítsége nélkül – lépésben a startvonal felé közelednek a startzónán belül.

7.      Miután a lovak az előírt rend szerint közelítenek a startvonalhoz a startzónában, a segédstarter „start” felkiáltásával egy időben a starter a startgumit elengedi, és kezdetét veszi a verseny.

8.      Ha a starter megítélése szerint a startot lényeges körülmény nem zavarta meg, néhány pillanat múlva lecsapja a zászlót, ezzel jelezve, hogy a start érvényes.

9.      Ha egy ló a „start” vezényszó után oldalra kitör, állva marad, kihátrál vagy eldobja magát, és emiatt hátrányra tesz szert, az indulást érvényesnek kell tekinteni.

10.  Ha egy ló a „startzónába” felszólítás után eltelt 3 percen belül nem foglalja el helyét az előírt rend szerint, vagy beálláskor túlzottan ideges magatartásával veszélyezteti az ellenfelek vagy a közönség testi épségét, a segédstarter az Elővágtán és a Nemzeti Vágtán is a startzóna mögé helyezi, végső esetben a Versenybíróság jogosult az illető résztvevőt a versenyből kizárni.

11.  Ha egy ló a „start” vezényszó előtt előre fele kilép a startzónából, a segédstarter az Elővágtán és a Nemzeti Vágtán is a startzóna mögé helyezi, végső esetben a Versenybíróság jogosult az illető résztvevőt a versenyből kizárni.

12.  Ha egy ló a „start” vezényszó előtt áttöri a gumiszalagot, elszáguld, lovasát ledobja, úgy a Versenybíróság az illető lovat a további versenyzéstől eltiltja, és miután az eltiltott résztvevő elhagyja a pályát, a starter új startot rendel el.

13.  Érvénytelen start esetén a starter zászlaját jól láthatóan lengeti, aminek láttán a szakaszbírók is lengetni kezdik zászlójukat, ezzel jelezve a résztvevők számára, hogy a start érvénytelen. Érvénytelen start esetén a résztvevők feltartanak, majd a menetirányt továbbra is megtartva, visszatérnek a starthelyhez, ahol a segédstarter további utasításáig lépésben köröznek.

14.  A starter döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Verseny

1.      A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.

2.      Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után:

·      az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése

·      ha a lovas a mögötte láthatólag gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával, hogy az előzést ezáltal megakadályozza.

3.      A lekeresztezés, a szorítás és a nekilovaglás hátrahelyezést vagy kizárást vonhat maga után.

4.      Nem minősül akadályozásnak a pálya ideális ívén való lovaglás és a versenyben elfoglalt pozíció ily módon való megőrzése. Ez nem vonatkozik a lekörözött versenyzőre, akinek a pálya külső szélére húzódva kell biztosítania a mögötte érkezők elhaladását.

5.      A verseny során a lovakat csak „kézzel” lehet lovagolni. Ostor, pálca, sarkantyú a versenyben nem használható. Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után különösen:

·         a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata,

·             a ló szárral való ütlegelése.

6.      Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny további biztonságos, reális lefolyását lehetetlenné tenné, a Versenybíróság a versenyt azonnal leállíthatja gonggal, zászlóval, hangos bemondással. A verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényező, amikor a versenyt kötelező leállítani:

·         a pályán álló vagy fekvő ló vagy lovas, ha rövid időn belül nincs lehetőség a futófelületről való eltávolítására,

·         a menetiránynak szemben haladó résztvevő,

·         a pályára bedobott minden olyan tárgy, ami megzavarhatja a résztvevőket.

7.      A leállított versenyt a Versenybíróság a Versenyigazgatóval egyeztetve a versenynap folyamán megismételteti. A megismételt futamban a leállítást okozó lovas nem vehet részt, tehát azon lovasok, akik önhibájukból esnek le futam közben és ezért a versenyt leintik, az újraindított futamban nem állhatnak starthoz.

Befutás, eredmény:

1.   A célfotó tanulmányozására és a futam lefolyásának ellenőrzésére a Versenybíróság minden esetben 3 perces vizsgálatot tart. A vizsgálatot követően a Versenybíróság a következő intézkedéseket hozhatja:

·         a pályán mutatott befutási sorrendet jóváhagyja,

·         a szabálytalankodó résztvevő(k) kizárásával  vagy hátrahelyezésével  új

 

befutási sorrendet állapít meg.

Az így kialakult befutási sorrend a futam „hivatalos eredménye”.

Óvás

1.         Érvényes óvást a versenyigazgatónál a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 50.000,-Ft pénzletéttel együtt írásban kell megerősítenie a futamot követő 10 percen belül a versenyirodán. Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszajár. Elutasított óvásnál az 50.000 Ft óvási díj a Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesületnél marad, melyről készpénzfizetési számlát állít ki az óvást benyújtó részére. 

2        Óvást a verseny eredménye ellen lehet emelni, amennyiben a lovas vagy csapatvezető úgy ítéli meg, hogy az ellenfelek valamelyike a Versenyszabályzatba ütköző módon, jogtalan előnyre tett szert az óvó féllel szemben.

3        Nem jelent óvási alapot a versenyzés során bekövetkezett véletlen esemény, amelyet a Versenybíróság nem tekint a verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényezőnek és a versenyt nem állítja le.

 

1.      A Fegyelmi Bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Általános rendelkezések

 

A lovasok vagy a kisegítő személyzet bármely tagja által a versenyrendező bármely tisztségviselőjével, vagy az ellenfelekkel szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás azonnali kizárást von maga után, és a további versenyektől eltiltható.